دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

زباله گردی در شهری که تمیز بود !

یکی از مهمترین آسیب های اجتماعی که متاسفانه در شهر بیرجند بسیار مشاهده می شود زباله گردی است، بیشتر این افراد زنان و مردان و حتی جوانانی هستند که از چهره شان می توان به راحتی به اعتیاد پی برد. این پدیده مختص محله و منطقه خاصی نیست و براساس نظر همشهریان در اکثر مناطق شهر دیده می شود. این افراد با کند و کاو در آشغال های سطل های زباله که در خیابان ها تعبیه شده است، موجب آلودگی محیط شده و به نوعی موجب انتشار بیماری و پراکنده شدن زباله ها در شهر می شوند و از طرفی شهری نازیبا را به نمایش می گذارند … مشروح این گزارش را در صفحه 3 روزنامه بخوانید

فرم

فرم گزارش اشکال در سایت