دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳

سهم صد درصدی افزایش اعتبارات در اقدامات اشتغالزای دستگاه ها

بهروزی فر- اشتغال و بیکاری، از جمله موضوعات اساسی در اقتصاد است، به گونه ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع تلقی می شود و در این میان نرخ بیکاری ازجمله شاخص هایی است که در ارزیابی شرایط اقتصادی نقش مهمی دارد. حالا ۱۴سال است که بر اساس آمار، وضعیت اشتغال در استان های کشور ارزیابی می شود و خوشبختانه بنا به اعلام مرکز آمار ایران، طی دو سال گذشته، در چندین فصل، نرخ بیکاری استان تک رقمی بوده و حتی در پاییز و زمستان سال ،۹۸با کسب پایین ترین رقم در بین دیگر کشورها، توانسته ایم در صدر جدول رقابت ها قرار بگیریم. این که چه عواملی دست به دست هم دادند تا این مهم رقم بخورد، موضوعی است که مدیران اقتصادی استان را به پاسخ واداشت.

نرخ بیکاری استان در زمستان گذشته، 5.9درصد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی با اعلام خبر موفقیت استان در کسب پایین ترین نرخ بیکاری در بین استان های کشور، خاطرنشان کرد:دستورالعمل های ابلاغی استاندار در خصوص تدوین برنامههای اشتغالزای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت و همچنین تلاش دستگاههای اجرایی در به ثمر رساندن برنامه های تکلیفی، منجر به کسب این موفقیت شد. عابدی با اشاره به این که نرخ بیکاری استان در چند دوره آمارگیری صورت
گرفته در سال های ۹۷و ۹۸تک رقمی بوده ، تصریح نمود: در تابستان سال ۹۷نرخ بیکاری در خراسان جنوبی ۹درصد بوده که این رقم با ۲.6درصد کاهش در تابستان سال ۹۸به ۷.6درصد رسیده است. علاوه بر این نرخ بیکاری استان در زمستان سال ۹۷ نیز رقم ۸.۴درصد بوده که در زمستان سال ۹۸به رقم ۵.۹درصد کاهش یافته است. وی متذکر شد: مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری استان را در پاییز سال گذشته نیز ۵.۴درصد گزارش کرد که سبب شد استان خراسان
جنوبی، به عنوان استان برتر در صدر جدول ردیف بندی استان های کشور قرار گرفت. به گفته وی؛ پیگیری های مکرر استاندار و توجه ویژه دولت به استان در سال گذشته منجر
به افزایش اعتبارات ملی شد که پیامدهایی همچون توسعه بخش های زیرساختی و پروژههای عمرانی و در نتیجه ایجاد اشتغال را به همراه داشت.

افزایش نرخ مشارکت اقتصادی در استان

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامهریزی استان درخصوص نحوه آمارگیری ها گفت: آمارگیری ها در چهار فصل سال انجام می شود و زمان مراجعه به خانوارهای هدف، هفته دوم و سوم میانی هر فصل است که در تمام ۴فصل گذشته، آمارگیری در استان انجام شده است. لطفی ادامه داد: در این طرح از روش۲-۲-۲ استفاده می شود به این شکل که از هر خانوار نمونه، حداکثر چهار بار آمارگیری به عمل می آید، به این ترتیب که خانوار، دو
ً فصل متوالی مثلا بهار و تابستان در نمونه است، سپس به طور موقت برای دو فصل متوالی پاییز و زمستان از نمونه خارج می شود، بعد مجدد برای دو فصل متوالی بهار و تابستان به نمونه باز می گردد و پس از آن، از نمونه حذف می شود و برای دوره های بعدی نمونه های جایگزین انتخاب می شوند. وی با اشاره به این که در هر فصل در مجموع به یک هزار و ۹۲۰خانوار در ۱۱شهرستان استان مراجعه میکنیم، خاطرنشان کرد: برای آمارگیری در هر فصل در بیرجند ۳۷۲خانوار، قائنات ۲۵۲خانوار، طبس ۳۹۲خانوار، فردوس ۱۵6خانوار، سرایان ۱۴۴خانوار، بشرویه ۱۲۰خانوار، نهبندان و درمیان هر کدام ۱۵6خانوار، سربیشه و زیرکوه هرکدام ۱۳۲خانوار و خوسف ۱۰۸خانوار جامعه هدف ما بوده اند. معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامهریزی استان متذکر شد:در فصل زمستان ۹۸بیشترین نرخ اشتغال با ۴۳.۸ درصد مربوط به بخش خدمات بوده و بخش های صنعت با ۳۱.۹درصد و کشاورزی با ۲۴.۳درصد در رتبههای بعدی هستند. لطفی با بیان اینکه معمولا کمترین نیروی کار و اشتغال مربوط به فصل زمستان است اما برخی اشتغالها متأثر از فصول نیستند،
یادآوری کرد: هر اندازه امید به ایجاد شغل در جامعه بیشتر باشد، نرخ مشارکت اقتصادی
نیز افزایش مییابد که در همین راستا نرخ مشارکت اقتصادی استان از رقم ۳۷.۳درصد در زمستان ۹۷به ۳۷.۷درصد در زمستان ۹۸رسیده است.

انقلاب اعتباری با سرمایه گذاری ۱۰۰۰میلیارد تومان در راهها

مدیرکل راه و شهرسازی استان با تأکید بر این که بخش های راه و مسکن، دو پیشران اقتصادی هستند که میتوانند در حوزه اقتصاد و اشتغال نقش مهمی داشته باشد، یادآور شد: پژوهش ها نشان میدهد تنها در بخش مسکن حدود ۲۰۰تا ۲۳۰شغل وابسته وجود
دارد. به گفته داعی مجموع قراردادهای بخش راه استان (راه های اصلی، راه روستایی، باند دوم و راه آهن) در سال گذشته یک هزار میلیارد تومان بوده که سهم زیادی در ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم داشته است. مدیرکل راه و شهرسازی با بیان اینکه ۸۴درصد باندهای دوم موجود استان در سال ۹۸تعیین تکلیف شده گفت: این موضوع به لحاظ راهسازی رکوردی بیسابقه است و این مهم تنها به خاطر تخصیص اعتبارات ملی بوده و به جرأت می توان گفت، سال ۹۸سال انقلاب اعتباری در حوزه راه های استان بوده است.

رشد ۲5درصدی اعتبارات توزیع نیروی برق

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان نیز با اشاره به تأمین اعتبارات این حوزه از ۵محل منابع داخلی ناشی از فروش انشعابات، منابع استانی، قانون بودجه کشور، اعتبارات جاری و سایر منابعی که متقاضیان سرمایهگذاری میکنند،از افزایش ۲۵درصدی اعتبارات در سال ۹۸گفت و خاطرنشان کرد: سال ۹۸مجموع اعتبارات هزینه شده ۱۱۴میلیارد تومان بود که به
نسبت ۹۱میلیارد تومان اعتبارات سال ،۹۷ قابل تأمل است. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق سپس به سهم نیروگاههای خورشیدی در ایجاد اشتغال اشاره کرد و گفت: سال گذشته به همت ۷6مشترک ۹۱۹کیلووات ظرفیت نیروگاهی اجرا شد که از محل اتصال این نیروگاهها به شبکه برق ۴میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان درآمد به متقاضیان این حوزه پرداخت شده است. به گفته دادگر؛ نیروگاه ۷هزار کیلوواتی سربیشه که اوایل سال ۹۸ عملیات اجرایی آن آغاز شد نیز در اشتغال استان سهم بسزایی دارد.

رشد قابل توجه اعتبارات در حوزه جهاد کشاورزی
رشد قابل توجه اعتبارات( ۴6درصد در اعتبارات مصوب، ۷۰درصد در اعتبارات تخصیصی تملک و دارایی، ۸۸درصد در اعتبارات تخصیصی ملی و )… در حوزه جهاد کشاورزی نیز از عوامل مؤثر در حجم پروژه ها و اشتغال ناشی از اجرای آنها بوده است. رییس سازمان جهاد کشاورزی استان نیز با اشاره به این که از محل اعتبارات سال گذشته ۸۴۳پروژه آب و خاک با اعتبار ۱۰۹ میلیارد تومان عملیاتی شده که اجرای این طرحها باعث اشتغال موقت بیش از ۴هزار و ۵۴۷نفر و تثبیت ۳هزار و ۱۰۷نفر شغل خواهد شد. قوسی وی از اجرای ۱۳هزار و 6۵۰هکتار سامانه نوین آبیاری با اعتبار ۵۱میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان گفت که این طرحها در قالب ۴6۲پروژه انجام شده و اشتغال موقت ۳هزار نفر و تثبیت اشتغال یک هزار و۲۰۰ نفر را به همراه داشته است. وی افزود: مرمت و بازسازی ۲۵6رشته قنات به طول ۸۰کیلومتر و با اعتبار ۳6 میلیارد تومان نیز اشتغال موقت یک هزار و ۲۲۷نفر و تثبیت اشتغال یک هزار و ۱۰۰
نفر را رقم زده است. رییس سازمان جهاد کشاورزی، احداث و تکمیل ۱۸مجتمع دامداری و گلخانهای به مساحت ۲6۷ هکتار و با اعتبار ۳میلیارد و ۲۰۰تومان که اشتغال موقت ۹۰نفر و تثبیت اشتغال ۲۰۰ نفر را به همراه داشته از دیگر اقدامات سال ۹۸عنوان کرد و گفت: طی سال گذشته ۵ پروژه تجهیز و نوسازی اراضی با اعتبار یک میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان نیز اجرا شد که باعث اشتغال موقت ۵۰نفر شده است. قوسی ادامه داد: با هزینه کرد اعتبارات تملک
و دارایی و همچنین پرداخت ۲۱۸میلیارد تومان تسهیلات برای ۹هزار و ۵۰۰طرح توسعه گلخانهای و صنایع تبدیلی،در مجموع جهاد کشاورزی یکهزار و ۱۵۰اشتغال دائم ایجاد کرده و تثبیت اشتغال ۸هزار و ۹۰۰نفر را رقم زده است. وی آمار پروژه های افتتاح شده در مناسبتهای مختلف سال گذشته را ۷6۹مورد برشمرد که با اعتبار ۱6۴میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیده و باعث اشتغال بیش از ۷۷۰نفر شده است. رییس سازمان جهاد کشاورزی درخصوص
طرح هاب منطقهای شتر هم گفت: صدور موافقت اصولی برای پرورش شتر، واگذاری
6.۵هکتار برای ایستگاه قرنطینه حیدرآباد نهبندان، واگذاری ۲هزار و ۴۰۰هکتار زمین برای کاشت خار شتر و… از جمله اقداماتی است که در این زمینه انجام شده و هر کدام نقش مهمی در ایجاد اشتغال داشته اند.

اشتغال دائم و موقت ناشی از پروژه های منابع طبیعی

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هم با اشاره به نقش پروژه های منابع طبیعی در ایجاد اشتغال دائم و موقت گفت: سال ۹۸درحوزه جنگل با ۸۰۰میلیون تومان اعتبار یک هزار و ۵۰۰نفر روز شغل موقت – این مشاغل حین اجرای عملیات به وجود آمد- در حوزه بیابان با ۲۵میلیارد تومان اعتبار ۵۴هزار نفر تثبیت شغل و ۲هزار نفر روز شغل موقت حین اجرای
عملیات، در مارچ پاشی با ۱۰میلیارد تومان اعتبار ۲هزار شغل و در حوزه آبخیزداری نیز با ۲۵میلیارد تومان اعتبار تخصیصی 6۱هزار نفر تثبیت شغل و هزار نفر روز شغل موقت ایجاد شده است.

افزایش ۲5درصدی میزان اعتبارات ملی و استانی

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان با اشاره به این مهم که میزان اعتبارات ملی و استانی در سال گذشته ۲۵درصد افزایش داشته، عملکرد حوزه اش را با مقایسه جالبی از کل سال ۹۷و 6ماهه دوم سال ۹۸ارائه کرد و گفت: در سال ۹۷تعداد پروانه های صادر شده تولید انفرادی صنایع دستی ۱۵۸مورد بوده در حالی که در 6ماهه دوم سال ۹۸ تعداد ۱۵۵پروانه صادر شده است. رمضانی از پرداخت ۱۲میلیارد ریال تسهیلات طی 6ماه دوم سال ۹۸در حوزه صنایع دستی گفت و خاطرنشان کرد: در کل سال ۹۷ مبلغ ۱۵میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده ایم. به گفته وی؛ صنایع دستی نقش قابل توجهی در اشتغال و درآمدزایی دارد.

هزینه کرد یکهزار میلیارد تومانی در بخش مسکن روستایی

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به این که اجرای طرح ساخت ۱۰ هزار واحد مسکن محرومین طبق تفاهم نامه سه جانبه سازمان برنامه و بودجه، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره) تأثیر زیادی بر وضعیت اشتغال استان داشته، خاطرنشان کرد: براساس اطلاعات دبیرخانه شورای عالی اشتغال به ازای هر 6۰مترمربع واحد ساختمانی یک اشتغال پایدار ایجاد میشود، بنابراین تنها در بخش مسکن روستایی، سال گذشته حدود ۷هزار اشتغال ثابت در استان ایجاد شده است.آسمانی مقدم متذکر شد: علاوه بر طرح ۱۰هزار واحد مسکن محرومین، یک هزار و ۵۰۰واحد دیگر در روستاهای استان بازسازی شده که البته تا قبل از این به طور میانگین سالانه یک هزار و ۵۰۰تا ۲هزار واحد مسکونی در استان بازسازی میشد که سال گذشته با پیگیری استاندار، این رقم با افزایش 6برابری( 6۰۰درصد) به ۱۱هزار و ۵۰۰واحد رسید. وی با تأکید بر این که سال گذشته یک هزار میلیارد تومان در بخش مسکن روستایی استان هزینه شد و به دلیل رونق کار، ناشی از نقدینگی بالایی که به این بخش تزریق شد، با کمبود مصالح و نیروی کار مواجه شدیم.

افزایش ۱56درصدی بودجه در حوزه گاز

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی هم در تشریح اقدامات این حوزه که نقش بسزایی در اشتغال داشته به این نکته اشاره کرد که سرعت گازرسانی به روستاهای استان۷برابر میانگین ۱۲سال گذشته بوده است.هاشمی با اشاره به این که سال گذشته ۴۴۰میلیارد از ۴۴۴میلیارد تومان اعتبار شرکت جذب و هزینه شده و تصریح کرد: از محل این اعتبار، گازرسانی به ۳۰۰روستا و ۴۵۰واحد صنعتی استان انجام شده که باعث ایجاد اشتغال مستقیم برای ۵۲نفر و اشتغال غیرمستقیم برای ۳هزار و ۷۱۳نفر شده است.

ایجاد 3هزار شغل در حوزه صنعت

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: هدفگذاری ما در سال ،۹۸
ایجاد ً ۳هزار شغل بوده که تقریبا به این هدف نزدیک شدهایم. شهرکی از رشد حدود
۲درصد سهم صنعت و معدن در اشتغال خبر داد و گفت: این سازمان اشتغال ثبت نشده در حوزه معادن، اصناف و اکتشاف زیاد دارد. وی ادامه داد: رشد اشتغال از ۲۹درصد به۳۲
درصد در این حوزه نشان از افزایش اشتغال در بخش صنعت، معدن و تجارت و همچنین اقدامات مثبت در استان دارد.به گفته وی؛ در این سالها، جدای از ایجاد اشتغال، یکی از اتفاقات بسیار خوب در استان این بوده که نگذاشتهایم هیچ کارخانه بزرگ و شاخصی
تعطیل و غیرفعال شود. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: افزایش ظرفیت استخراج در بنتونیت، کاشی و سرامیک، منیزیت، سنگ آهن و سنگ مرمر را در سال گذشته داشتهایم و در حوزه معدن ۷۵پروانه اکتشاف صادر شده که از ظرفیت بخش خصوصی در این زمینه استفاده شد، علاوه بر این ۴۵گواهی کشف منجر به ۳۵میلیون تن ذخایر جدید شد و۵۲ پروانه بهرهبرداری معدن هم با اشتغال ۴۰۰ نفردرحوزه فعالیتهای معدنی داشتیم. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی نیز گفت: در سال ۹۸تعداد ۷۳۰نفر
شغل اولی با حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و از ۲۰تا ۳۵سال در قالب طرح یارانه- دستمزد جذب ۱۷۱بنگاه اقتصادی شده اند. اشرفی از افزایش تعداد بیمه شدگان اجباری استان در سال ۹۸خبر داد و گفت: تعداد بیمه شدگان اجباری سال ۹۷در استان ۷۷هزار و ۴۹نفر بود که پارسال به ۸۰هزار و 6۴۸ نفر افزایش یافت.
وی با بیان اینکه پارسال یک هزار و ۲۳۲ فرصت شغلی در حوزه تعاون ایجاد شده، اظهار داشت: ۹۰درصد اعتبارات مشاغل خانگی نیز پرداخت شده که در کاهش نرخ بیکاری استان تاثیرگذار بوده است. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری گفت: از ابتدای سال ۹۷تاکنون طی چهار مرحله ۲هزار و ۸۲۹فقره در قالب ۳۵۰میلیارد تومان با پیش بینی اشتغال 6 هزار و ۳۲۸نفر در استان جذب شده است. اشرفی ادامه داد: پارسال یک هزار و 6۷6 نفر از طریق مراکز کاریابی در استان به کار
گرفته شدند. وی گفت: همچنین پارسال یک هزار و ۲۸۰مجوز مشاغل خانگی مستقل و۳۸مجوز پشتیبان به مبلغ6میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان صادر شده که تاکنون ۹۰درصد این اعتبار جذب شده است. و به این ترتیب هم افزایی دستگاه های اجرایی نتیجه داد و کاری که هر حوزه ای گوشه ای از آن ره به دست گرفته بود، بار و نتیجه مطلوبی به همراه داشت و سبب شد خراسان جنوبی یک بار دیگر طعم شیرین موفقیت را بچشد و در جدول ارزیابی
وضعیت اقدامات استان ها در اشتغالزایی و کاهش بیکاری، رتبه اول را از آن خود کند، اقدامی که می تواند در سال جهش تولید هم تکرار شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مدیر طرح‌های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اعلامآغاز عملیات اجرایی بیمارستان‌ طبس و نهبندان

بیشتر

شنبه 2 تیر ماه بود که در روزنامه آوا مطلبی با عنوان «توقف روند تعطیلی

بیشتر

۴ کیلومتر دیگر از باند دوم محور بیرجند-قاین با اعتبار یک هزار و ۲۰۰ میلیارد

بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فرم

فرم گزارش اشکال در سایت