دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳

چقدر از بیکاران فارغ التحصیل دانشگاه ها هستند ؟

آخرین گزارش رسمی که اخیرا در رابطه با وضعیت اشتغال در ایران منتشر شد نشان داد که در زمستان سال گذشته نزدیک به 62 میلیون نفر جمعیت 15 ساله و بیشتر در ایران وجود دارد و از این تعداد 42.4 درصد فعال (بیکار و شاغل) بودهاند که 23 میلیون و 435 هزار نفر شاغل و دو میلیون و 785 هزار نفر بیکار هستند. در عین حال که نسبت به زمستان 1397 نرخ بیکاری تا 1.7 درصد کاهش یافته و بر تعداد شاغلان حدود 50 هزار نفری افزوده شده است. بررسی وضعیت تحصیلات بیکاران و شاغلان در زمستان سال گذشته از این حکایت دارد که 39 درصد بیکاران فارغالتحصیلان آموزش عالی هستند که نسبت به دوره مشابه سال قبل 1.4 درصد بر تعداد آنها افزوده شده است. همچنین از بین جمعیت شاغل 25.1 درصد فارغالتحصیل آموزش عالی هستند که نسبت به زمستان سال 1397، پنج درصد افزایش یافتند. در مورد وضعیت فارغالتحصیلان مرد و زن نیز آمار نشان میدهد که از بین جمعیت مردان بیکار 26.6 درصد فارغالتحصیل آموزش عالی هستند و در بین زنان بیکار 69.1 درصد چنین وضعیتی دارند. در بین شاغلان نیز 43 درصد زنان شاغل و 21.4 درصد مردان شاغل از فارغالتحصیلان آموزش عالی هستند که بر تعداد آنها در مقایسه با زمستان سال 1397 افزوده شده است. در حال حاضر از جمعیت بیکار 812 هزار نفر زن و یک میلیون و 975 هزار نفر مرد هستند. در عین حال که از شاغلان بیش از 19 میلیون و 500 هزار نفر را مردان و مابقی را زنان تشکیل میدهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مدیر طرح‌های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اعلامآغاز عملیات اجرایی بیمارستان‌ طبس و نهبندان

بیشتر

شنبه 2 تیر ماه بود که در روزنامه آوا مطلبی با عنوان «توقف روند تعطیلی

بیشتر

۴ کیلومتر دیگر از باند دوم محور بیرجند-قاین با اعتبار یک هزار و ۲۰۰ میلیارد

بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فرم

فرم گزارش اشکال در سایت