خام فروشی سرمایه های سبز؛ صنعت پولسازی که دیده نمی‌شود

خراسان جنوبی، برخی از گیاهان چه به عنوان گیاهان مرتعی و چه به عنوان گیاهان زارعی خود را با اقلیم خشک خراسان جنوبی تطبیق داده و از نظر دارویی گیاهان باارزشی محسوب می‌شوند.خراسان جنوبی با بیش از هزار و ۳۰۰ نوع گیاه دارویی شناسایی شده جز پنجمین استان کشور در این حوزه است.وجود این میزان گیاهان دارویی، مزیت و ظرفیت بزرگی در استان محسوب شده که می‌توان برنامه بلندمدتی برای توسعه این بخش از اقتصاد در استان داشت و با نگاه علمی در بخش فرآوری گیاهان دارویی نه تنها آورده اقتصادی … مشروح این گزارش را در صفحه ۳ روزنامه بخوانید

فرم

فرم گزارش اشکال در سایت