ماهنامه بهمن

افتتاح مرکز موقت ماده۱۶ترک اعتیاد معتادین متجاهر در بیرجند

خزاعی – مرکز موقت ماده ۱۶ترک اعتیاد تا یک ماه آینده در بیرجند برای معتادین متجاهر افتتاح میشود و تا زمانی که مرکز جدیدی ساخته شود، این مرکز فعال است.حسنی مقدم دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی گفت: برای کلنگ زنی مرکز ماده ۱۶ ترک اعتیاد معتادین متجاهر در بیرجند تاکنون زمین مناسبی پیدا نکردیم؛ با پیگیریهای ما و استاندار تصمیم بر این شد که موقتا یک سال یا یک سال و نیم یک مرکز موقت در اختیار مانبگذارند.او افزود: با توجه به اینکه این ساختمان یک مقدار کار ساختمانی و تعمیرات دارد قرار بر این شد که یک ماه دیگر مرکز را به ما تحویل بدهند و به محض تحویل، کار تجهیز آن را آغاز میکنیم و مرکز موقت ماده ۱۶ترک اعتیاد را در بیرجند راه اندازی میکنیم.حسنی مقدم بیان کرد: در مورد اعطای زمین برایساخت مرکز ثابت ماده ۱۶نیز پیگیر هستیم و امیدواریم که همزمان با افتتاح مرکز موقت، بحث کلنگ زنی و آغاز ساخت مرکز ثابت را انجام دهیم که قرار است ساخت آن با کمک ستاد مبارزه با مواد مخدر و قرارگاه محرومیت زدایی سپاه انجام شود.دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی ادامه داد: مبلغی که برای درمان هر معتاد متجاهر به ازای هر روز اختصاص میدهیم ۴۲هزار تومان است که این مبلغ پاسخگوی نیاز ما نیست، اما ازآنجایی که اعتبار آن از سمت کشور مشخص شده در تلاشیم تا در کمیته کشوری درمان این قضیه مطرح و افزایش سقف اعتبارات این حوزه را داشته باشیم.او عنوان کرد: در بحث درمان ً اعتیاد با دارو نیز قبلا در حوزههای مختلف به دنبال این بودیم که افراد مسن که مصرف مواد مخدر دارند به مراکز درمان مراجعه و با استفادهاز داروهای مخدر درمان شوند، اما از زمانی که قیمت مواد مخدر افزایش پیدا کرد مراجعین به این مراکز زیاد شدند و اعتبارات ما پاسخگوی پوشش دهی این تعداد مراجعه کننده نیست بنابراین ساز و کاری ترتیب دادیم تا افرادی که بالای ۴۰سال هستند با دارو درمان شوند و افراد زیر ۴۰سال از طریق مراکز ترک اعتیاد، درمان قطعی اعتیاد شوند.از ابتدای سال تاکنون ۲۷تن انواع مواد مخدر در استان کشف شدحسنی مقدم دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی گفت: استان ما در مسیر ترانزیت مواد مخدر است و اقدامات زیادی برای مقابله با مواد مخدر صورت میگیرد که بر همین مبنا از ابتدای سال تاکنون ۲۷تن انواع مواد مخدر کشف کرده ایم که نسبت به پارسال ۲۹ درصد کاهش داشته است. او افزود: علت کاهش کشفیات این است که هم مواد مخدر گران شده و هم قاچاقچیان مسیر ترانزیت مواد مخدر را تغییر دادهاند و یا از روشهای بسیار خاص و پیچیده برای جابهجایی مواد مخدر استفاده میکنند، اما با این حال که کار برای دستگاههای کاشف سخت شده است، اقدامات شبانه روزی و سختگیرانه برای کشفیات مواد مخدر در استان انجام میشود. حسنی مقدم بیان کرد: همچنین اخیرا در کویر طبس یک محموله ۳۱کیلویی کوکائین که به نوع خود بزرگترین محموله در کشور بود کشف شد و ۳قاچاقچی به هلاکت رسیدند

ایرادات شورای شهر به جزئیات بودجه۱۴۰۳شهرداری بیرجند

خاتونی – رئیس کمیسیون بودجه و امور مالی شورای اسلامی شهر بیرجند گفت: بررسی جزئیات بودجه ۱۴۰۳شهرداری در کمیسیون بودجه شورا و با حدود ۸۴نفر ساعت بررسی و پیشنهاداتی برای اصلاح برخی موارد مطرح شد.عباس سروری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بررسی جزئیات بودجه ۱۴۰۳شهرداری در کمیسیون بودجه شورا و با حدود ۸۴نفر ساعت بررسی شد. ضمن بررسی جزئیات لایحه بودجه، نظرات کارشناسی در این زمینه برای جمعبندی نهایی موارد مطرح شده بیان شد تا در نهایت، شهر بیرجند دارای بودجهای کارآمدتر در سال آینده باشد.وی با اشاره به اینکه پس از ارائه نقطه نظرات دقیق توسط اعضای کمیسیون بودجه؛ پیشنهاداتی برای اصلاح برخی موارد مطرح شد، اذعان داشت: تلاش شورا بر این اصل استوار است که بودجه ۱۴۰۳شهرداری در جهت حمایت و رعایت حال شهروندان و صرفه و صلاح شهر تصویب شود.رئیس کمیسیون بودجه شورا با تأکید بر ردیف درآمدی اوراق مشارکت گفت: باتوجه به اینکه سال گذشته به هر دلیلی امکان استفاده از این ردیف مهیا نشد در سال جاری توجه به این ردیف درآمدی ضروری است که امیدوارم همکارانم در صحن شورا به این مهم توجه ویژه داشته باشند.وی در ادامه خواستار توجهویژه شهرداری در سال آتی به منطقه شمال شهر و محله سپیده شد.رئیس کمیسیون بودجه و امور مالی شورای اسلامی شهر بیرجند از اختصاص بودجه به ناوگان حمل و نقل اشاره کرد و ادامه داد: انتظار میرود شهرداری بیرجند با توجه به فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل، کما فی السابق در بودجه ۱۴۰۳نیز این کار را ادامه دهد.مرتضی یزدانشناس عضو شورای اسلامی شهر بیرجند نیز در این جلسه با اشاره به محلات کمبرخوردار شهر اظهار داشت: محلاتی مانند کاظمیه و موسی بن جعفر(ع) با توجه به محدوده جغرافیایی و نزدیکی به آرامستان شهر، نیازمند توجه بیشتری است و باید برنامهها و پروژههایی برای ارتقاء نشاط، شادابی و سرزندگی در این محدوده ایجاد شود. ویدا ناصری عضو شورا و عضو کمیسیون بودجه در جمع بندی نهایی بودجه پیشنهادی شهرداریگفت: با توجه به صفر بودن ردیف مطالعات، پیشبینی میشود سال آینده شهر بدون هیچگونه برنامه و مطالعه پایهای باشد.عضو شورای شهر بیرجند با اشاره به اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پروژه شاخص و درخور مرکز استان مطرح نشده اضافه کرد: رویکرد و نگاه پروژهها و بودجه پیشنهادی مشخص نیست و در هر قسمت یک پیشنهاد مطرح شده است.بودجه و برنامه پیشنهادی امیدوارکننده نیستوی با اشاره به اینکه در بودجه پیشنهادی، هیچ تولید محتوایی در حوزههای فنی، فرهنگی و اقتصادی صورت نگرفته ادامه داد: در مجموع موارد مطرح شده؛ بودجه و برنامه پیشنهادی امیدوار کننده نیست

وضعیت باغ اکبریه روی میز شورای راهبردی

خاتون ختم – در جلسه شورای راهبردی باغ اکبریه مواردی چون لزوم واگذاری باغ و عمارت جهانی اکبریه به میراث به عنوان یک درخواست مطرح شد.به گزارش مهر، صبح دوشنبه جلسه شورای راهبری پایگاه میراث جهانی باغ اکبریه با حضور مدیر پایگاه میراث جهانی باغ ایرانی برگزار شد.ساشا ریاحی مقدم، مدیر پایگاه میراث جهانی باغ ایرانی در این جلسه اظهار کرد: باغ اکبریه به عنوان اولین باغ و پیشتاز، جلسه شورای راهبردی پایگاهمیراث جهانی را با شرایط و ضوابط جدید برگزار میکند.افزود: با توجه به سیاستهای جدید وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مبنی بر تمرکززدایی قرار است هر پایگاه جهانی در استان یک شورای راهبردی مستقل داشته باشد.ریاحی مقدم بیان کرد: اولین جلسه شورای راهبردی پایگاه میراث جهانی باغ ایرانی در خراسان جنوبی تشکیل شده است و این شورا یک شورای مدیریتی و تخصصی است که در مورد آبیاری، کاشت گیاه، مرمت بنا، پایش باغ و … تصمیمگیری میکند.اشاره به ضوابط شورای راهبردیوی گفت: شورای راهبردی پایگاه میراث جهانی دارای ۳عضو حقوقی از دستگاه شامل مدیرکل، مدیر پایگاه باغ و معاون میراثفرهنگی و ۲عضو از خارج دستگاه است که این اعضا میتوانند از ادارات راه و شهرسازی، اوقاف، دفتر فنی استانداری و … باشند.مدیر پایگاه میراث جهانی باغ ایرانیبا بیان اینکه انتخاب این اعضا بستگی به موضوع بنا دارد، افزود: ترکیب این شورا ۸ نفر است و فصلی یک بار و یا سالی ۴بار جلسات این شورا برگزار خواهد شد.ریاحی مقدم گفت: برنامهها و عملکرد باغها در این شورا مطرح و مصوب و به وزارتخانه اعلام میشود تا اعتبار لازم تخصیص یابد.وی ادامه داد: شورای راهبردی مختص آثار ویژه است که در خراسان جنوبی با توجه به ۳اثر ویژه در زمینههای باغ، بیابان و قنات لزوم تشکیل ۳شورا راهبردی وجود دارد.مالکیت باغ جهانی اکبریه به میراثفرهنگی واگذار شودهادی شاهوردی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی نیز در این جسه گفت: برگزاری جلسه شورای راهبردی پایگاه میراث جهانی باعث بهبود کیفیت باغهای ایرانی در استان و به خصوص باغ و عمارت جهانی اکبریه شود.مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی گفت: پیگیری مالکیت باغ از سوی وزارتخانه انجام شود و مالکیت این باغ تاریخی به ادارهکل واگذار شود.شاهوردی خواستار افزایش نیروی انسانی کارگری (فصلی و دائمی) و انجام مطالعات جامع در مورد باغ اکبریه نیز شد.وی اظهار کرد: نگاه به باغها ایرانی نباید فقط مرمتی باشد و اعتبار برای نگهداشت فضای سبز باغها باید در نظر گرفته شود.مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبیتاکید کرد: شیوهنامه حفاظت از باغ تاریخی مختص باغ اکبریه به صورت منشور و بومیسازی شده، تهیه شود و این شیوهنامه برای اجرا تصوب و ابلاغ شود.ساماندهی روستای اکبریهمحمدعلی جنتیفر مدیر پایگاه جهانی اکبریه نیز در این جلسه از ساماندهی روستای اکبریه خبر داد.مدیر پایگاه جهانی اکبریه در جلسه شورای راهبردی باغ ایرانی، گزارشی از عملکرد پایگاه جهانی باغ اکبریه ارائه داد و گفت: پایگاه جهانی باغ اکبریه از سال ۱۳۹۰تشکیل شد و قبل از آن به عنوان باغ تاریخی به همراه ۱۶باغ تاریخی استان مدیریت میشد که از بین این ۱۶باغ، باغ اکبریه به عنوان الگوی باغ ایرانی انتخاب شد.جنتی فر افزود: ۳باغ در خراسان جنوبی به عنوان کاندید ثبت جهانی انتخاب شده بود که این باغها به دلیل مشکلات مدیریتی امکان ثبت در فهرست آثار جهانی را از دست دادند ولی میتوانیم با رفع مشکلات به ثبت جهانی این باغهای تاریخی امیدوار باشیم. وی بیان کرد: مرمت سقف تالار آیینه، مرمت فضای اندرونی، مرمت تزیینات گنبدخانه باغ اکبریه، حذف الحاقات معماری نامتجانس که باعث بههم ریختن ترکیب اصلی بنا شده بود، مرمت تزیینات باغ و بازگشت عناصر معماری گنبدخانه و تالار آیینه، مرمت محوطه جلوی عمارت که به دلایل سیاسی و استراتژی از اصالت اصلی بنا فاصله گرفته بودند، مرمت حصار باغ، که در حال حاضر کرسی چینی سنگی در حال انجام است، احداث ۶سرویس بهداشتی برای رفاه حال مسافران و گردشگران، نورپردازی و ساماندهی سیستمهای حفاظتی باغ اکبریه انجام شده است.مدیر پایگاه جهانی اکبریه ادامه داد: با مشارکت دستگاههایی از قبیل استانداری، شهرداری و فرمانداری، ساماندهی روستای اکبریه که یکی از عناصر ارزشمند شهر بیرجند است طراحی و تصویب شد و در حال حاضر کفسازی و محوطهسازی روستا در حال اجرا است.جنتیفر گفت: طبق تفاهمنامه با مالکین بناهای روستای اکبریه و با مشارکت مالکین، خانههای این روستا با بافت تاریخی همگونسازی میشود که تاکنون ۶بنا نماسازی شده است

مسیر انتقال آب دریای عمان در استان هموار می شود

امتحانی- مدیرعامل ایمواسکو گفت: براساس هدف گذاری های صورت گرفته، آب دریای عمان تا پایان دولت سیزدهم به استان خراسان جنوبی می رسد.محمد حسن اسدی در جریان بازدید از طرح انتقال آب دریای عمان به خراسان جنوبی، خاطر نشان کرد: پروژه مسیر سازی طرح انتقال آب دریای عمان در حوزه سرزمینی خراسان جنوبی ۵۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد. وی تصریح کرد: دو پیمانکار بزرگ مسیرسازی را در خراسان جنوبی مستقر کردیم که با فعالیت این دو پیمانکار ظرف یک سال گذشته، در حال حاضر در مرحله مسیرسازی طرح انتقال آب ۵۰درصد پیشرفت فیزیکی داریم.مدیرعاملایمواسکو با بیان اینکه پیشبینی ما این است که تا پایان سال آینده طرح انتقال آب به زاهدان به اتمام برسد، تأکید کرد: از نیمه دوم سال آینده عملیات لوله گذاری را در خراسان جنوبی شروع می کنیم.اسدی هزینه فقط اجرای خطوط انتقال آب در حوزه سرزمینی خراسان جنوبی را ۳۰ همت اعلام کرد.وی گفت: پیشبینی می شود اجرای انتقال آب در حوزه خراسان جنوبی ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داشته باشد. استاندار خراسان جنوبی نیز گفت: انتقال آب دریای عمان به استان خراسان جنوبی با ۵۰هزار میلیارد تومان اعتبار در دستور کار است. جواد قناعت خاطرنشان کرد: طول انشعابات آب دریای عمانبه خراسان جنوبی ۲۷۰کیلومتر است که ۳۰هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. وی تصریح کرد: در مجموع اجرای خطوط اصلی و انشعابات آبرسانی ۵۰هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. استاندار با ذکر این نکته که شرکت ایمواسکو مجری ابر پروژه انتقال آب دریای عمان به استان های شرقی کشور است، گفت: خط چهار این پروژه برای سیستان و بلوچستان بود که با پیگیری های متعدد مدیران استانی در سال گذشته، خراسان جنوبی هم به پروژه اضافه شد. قناعت افزود:طول این پروژه از چابهار تا مشهد یک هزار و ۳۴۲کیلومتر است و ۳۸۰کیلومتر آن مربوط به خراسان جنوبی است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


فرم

فرم گزارش اشکال در سایت