شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳

۴۵ مدرسه دوشیفت در بیرجند

مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس با اشاره به اینکه سرانه کشور ۵.۵ مترمربع به ازی هر دانش آموز و در خراسان جنوبی ۶.۵ متر مربع بوده که نسبت به متوسط سرانه کشوری وضعیت بهتری دارم اما به لحاظ منطقه‌ای دارای مشکلاتی هستیم، ادامه داد: یکی از این مناطق بیرجند و حواشی آن بوده که بیش از ۴۵ مدرسه دو شیفت هستند. رخساپور اضافه کرد: تمرکز اداره کل نوسازی مدارس این بوده که با توجه به عدالت آموزشی مورد نظر دولت بتواند فضاهای بیشتری را احداث کرده تا دانش آموزان راحتر تحصیل کنند… مشروح این خبر را در صفحه 5 روزنامه بخوانید

فرم

فرم گزارش اشکال در سایت