یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳

کمبود معلم در مدارس استان نداریم

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر کمبود معلم در مدارس استان وجود ندارد و از طرح های مختلف برای جذب نیرو استفاده شده است. موسوی نژاد یادآور شد: اما بخش قابل توجهی از کمبود معلم در استان با عنایت فرهنگیان بازنشسته و حق اضافه کار گرفتن برخی از فرهنگیان شاغل پوشش داده شده است … مشروح این خبر را در صفحه 5 روزنامه بخوانید

فرم

فرم گزارش اشکال در سایت