کاهش ۳۰ تا ۱۰۰ درصدی آبدهی قنوات در استان

آبدهی قنوات خراسان جنوبی در سال جاری ۳۰ تا ۱۰۰ درصد کاهش یافت.مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهادکشاورزی استان گفت: این افت آبدهی به دلیل خشکسالی‌های متعدد و طولانی‌مدت و هوابین بودن قنوات است.محمدی افزود: کاهش آبدهی قنوات به معنای حذف شدن قنوات نیست و پس از بارندگی مجدد دبی قنات افزایش می‌یابد … مشروح این خبر را در صفحه ۵ بخوانید.

فرم

فرم گزارش اشکال در سایت