شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳

پُست گرفتن کارمندان فقط با رضایت مردم

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی گفت: مردم از این پس می‌توانند نظرات خود را در سامانه سنجش رضایت از کارکنان دولت ثبت کنند. جهانشاهی با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم پاداش و ارتقای کارکنان دولت به نظرات مردم متصل شده است، اظهار کرد: مردم از این پس می‌توانند نظرات خود را در سامانه سنجش رضایت از کارکنان دولت ثبت کنند. وی گفت: این سامانه به دستور رئیس جمهور و با تلاش سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به بهره برداری رسیده است و امیدواریم گامی در راستای رضایتمندی مردم از خدمات دولت برداشته باشیم… مشروح این خبر را در صفحه 5 روزنامه بخوانید

فرم

فرم گزارش اشکال در سایت