پاییز کم باران پیش روی استان

مدیرکل هواشناسی خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه پاییز کم بارانی را در خراسان‌جنوبی سپری خواهیم کرد، گفت: تغییرات اقلیمی را جدی گرفته و در این زمینه احساس مسئولیت کنیم. علیرضا خندان‌رو با اشاره به اینکه پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که پاییز کم بارانی را در خراسان‌جنوبی سپری خواهیم کرد، اظهار کرد: این مسئله حدأقل درباره مهر و آبان صدق پیدا می‌کند و شاید در آذرماه وضعیت نسبت به دو ماه قبل از آن بهتر شود.. مشروح این خبر را در صفحه ۵ بخوانید

فرم

فرم گزارش اشکال در سایت