دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

وصول 2000 میلیارد جریمه از متخلفان استان

۲۰۰ میلیارد تومان جریمه از آغاز امسال از متخلفان تعزیراتی در خراسان جنوبی وصول شده است. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در نشست خبری گفت: در ۱۱ ماه گذشته ۱۱ هزار و ۱۷۲ پرونده به این اداره کل واردشده است که تا کنون ۹۹ درصد آن شامل ۱۱ هزار و ۱۵ پرونده رسیدگی شده و متخلفان بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان جریمه شده اند. …. مشروح این خبر را در صفحه 5 روزنامه بخوانید

فرم

فرم گزارش اشکال در سایت