دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳

ورود جدی استان به پرونده معادن راکد

معاون عمرانی استاندار گفت: ۹۰۹ معدن در خراسان جنوبی واگذار شده اند که باید تعیین تکلیف شوند.عباس زاده در شورای معادن استان بیان داشت: طرح احیا و فعال سازی معادن کوچک مقیاس توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال اجرا است که در این راستا از ابتدای سال جاری ۲۶ معدن در خراسان جنوبی احیا شده است.وی با اشاره به راکد بودن بیش از ۳۰۰ واحد معدن استان، افزود: این واحدها باید یا فعال شوند و یا مشمول ماده ۲۰ شده و با باطل شدن پروانه بهره برداری آنها، از طریق مزایده واگذار شوند.. …. مشروح این خبر را در صفحه 5 روزنامه بخوانید

فرم

فرم گزارش اشکال در سایت