«هاب شتر» تدبیری برای سودآوری در کویر

خراسان‌جنوبی با حدود ۳۰ هزار نفر شتر دومین قطب پرورش این حیوان در ایران به حساب می آید و همین قابلیت سبب شد تا برای تبدیل استان به هاب (مرکز منطقه ای) پرورش شتر تفاهم نامه مشارکتی میان ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره)، وزارت جهاد کشاورزی و استانداری خراسان جنوبی امضا شود. … مشروح این خبر را در صفحه ۳ بخوانید.

فرم

فرم گزارش اشکال در سایت