دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳

نیاز استان به نیروی کارگر و معدنکار

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با اشاره به کمبود نیروی کار در این استان گفت: حدود هزار و ۵۰۰ کارگر برای معادن شهرستان طبس نیاز داریم.احمد آریافر در نشست مشورتی بخشداران استان افزود: بخشداران کارگر، مهندس معدن و زمین شناس در شهرستان‌ها و روستاهای استان شناسایی و برای اشتغالزایی معرفی کنند. وی بیان کرد: در زمینه اشتغالزایی به ویژه در بخش معدن هیچ مشکلی نداریم و در صورت معرفی نیروی کار در معادن استان و شهرستان طبس به کارگیری خواهند شد. …. مشروح این خبر را در صفحه 5 روزنامه بخوانید

فرم

فرم گزارش اشکال در سایت