نتایج خوب پیگیری انتقال آب

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه با وجود فضای مثبت حاکم بر کشور و هماهنگی بین سه قوه، خبرهای خوبی در راه است، گفت: تغییرات مدیریتی باعث انگیزه و نشاط خواهد شد؛ تغییرات باید با تدبیر و با حفظ شأنیت افراد صورت گیرد. قناعت گفت: برای موضوع انتقال آب جلسات متعددی در تهران انجام شده که نتایج خوبی به همراه داشته است و طی یکی دو سال آینده، اتفاقات خوبی را شاهد خواهیم بود. … مشروح این خبر را در صفحه ۵ روزنامه بخوانید.

فرم

فرم گزارش اشکال در سایت