مهر امسال کلاسی بدون معلم نخواهد بود

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی درباره موضوع کمبود معلم گفت : طبق آمار ۲ هزار معلم در استان کمبود داشتیم که با توجه به استفاده از تمامی ظرفیت‌ها اعم از معلمان حق‌التدریس، خرید خدمت، برون‌سپاری، اضافه کاری، سرباز معلم، ۶ ساعت موظفی مدیران و معاونان و استفاده از توان دانشجویان دانشگاه فرهنگیان این نیاز به ۶۳۰ نفر کاهش یافته و امیدواریم در پروژه مهر امسال شاهد کلاس بدون معلم در استان نباشیم … مشروح این خبر را در صفحه۲ روزنامه بخوانید.

فرم

فرم گزارش اشکال در سایت