یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳

معرفی استان با رونق رفت و آمدهای دیپلماتیک

سخنگوی دیپلماسی کشور در سفر به استان از نقش وزارت خارجه در مسیر توسعه اقتصادی خراسان جنوبی گفت . کنعانی، بیان کرد: اتاق‌های تعاون و بازرگانی می‌توانند نقش مؤثری در توسعه تجارت خارجی استان داشته باشند. وی تأکید کرد: هیأت‌ها، سفرا و دیپلمات‌ های خارجی نیز می توانند پس از سفر به استان، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود را منتقل ‌کنند و از طرفی هم در جذب شرکت‌های خارجی خیلی کمک کننده هستند … مشروح این خبر را در صفحه 5 روزنامه بخوانید

فرم

فرم گزارش اشکال در سایت