دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

مرکز استان باید الگو باشد ؛کوتاهی‌های گذشته جبران شود

استاندار در دیدار رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند با اشاره به عقب ماندگی‌های استان در حوزه‌های زیرساختی گفت: می‌شود کوتاهی‌های گذشته را جبران کرد، اما شرطش حاکم شدن فضای مثبت است. به گفته قناعت، بیرجند به عنوان یک الگو برای همه شهر‌های استان مهم است و باید جلودار دیگر مناطق باشد.وی افزود: اختلاف نظر و چند صدایی، انرژی‌های زیادی را هدر می‌دهد، فرصت‌های فراوانی را می‌سوزاند، زمان را از ما می‌گیرد و به عقب ماندگی‌ها دامن می‌زند. … مشروح این خبر را در صفحه 5 روزنامه بخوانید

فرم

فرم گزارش اشکال در سایت