شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳

قوانین دست و پاگیر استان انبوه سازان را فراری داد

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی با تاکید بر تسهیل قوانین در استان گفت: چراکه در این صورت کمک می شود تا سرمایه گذاران از خراسان جنوبی خارج نشوند و گردش مالی در استان اتفاق بیفتد. نصرآبادی اظهار داشت: در استان خراسان جنوبی با توجه به سیاست دولت در بحث نهضت ملی که از بزرگترین پروژه های استان است، حجم بسیار زیادی از کار آغاز شده است، یعنی بعد از یک وقفه طولانی در ساخت مسکن که شاهد رشد بیش از حد قیمت مسکن و کرایه خانه ها بودیم کار آغاز شد….. مشروح این خبر را در صفحه 2 روزنامه بخوانید

فرم

فرم گزارش اشکال در سایت