شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳

شاگرد ممتازان مبارزات انقلابی در بیرجند

کتاب تاریخ مبارزان انقلابی بیرجند را که ورق می‌زنیم یکی از فصول آن به شاگرد مبارزانی برمی‌گردد که از دل و جان برای پیروزی انقلاب اسلامی و مبارزه با رژیم شاهنشاهی مایه گذاشتند جزو شاگرد ممتازان تاریخ انقلاب به حساب می‌آیند. فقط نمره ۲۰ را برای پیروزی انقلاب می خواستند به همین واسطه از هر ترفندی برای مقابله با رژیم شاهنشاهی استفاده می کردند حتی اگر ماموران رژیم رنگ فروشی ها را تحریم به فروش رنگ به مبارزان انقلابی می کردند آن ها با ماژیک و مداد شمعی اقدام به نوشتن شعار می کنند. … مشروح این گزارش را در صفحه 3 روزنامه بخوانید

فرم

فرم گزارش اشکال در سایت