یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳

زمین ارزان تر برای ساکنین بافت فرسوده استان

ساکنان بافت فرسوده شهری خراسان جنوبی در طرح «کلید به کلید»، با ۴۰ درصد تخفیف زمین دریافت می‌کنند. رئیس اداره بازآفرینی شهری خراسان جنوبی گفت: طرح کلید به کلید از اقدامات دولت سیزدهم برای بازسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری است.اله پور با بیان اینکه امدادرسانی و خدمات دهی در زمان بحران‌ها در بافت فرسوده شهری به دلیل کم عرض بودن کوچه‌ها و وجود معابر کمتر از ۶ متر در سطح شهر امکان پذیر نیست و به سختی انجام می‌شود، افزود: برای اینکه ساکنان بافت فرسوده نسبت به نوسازی خانه‌های خود تشویق شوند، طرح کلید به کلید توسط وزارت راه و شهرسازی اجرایی شده است. … مشروح این خبر را در صفحه 5 روزنامه بخوانید

فرم

فرم گزارش اشکال در سایت