یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳

زعفران در وضعیت قرمز

به گفته بسیاری از کشاورزان تولید زعفران در خراسان جنوبی امسال کاهش بسیار چشمگیری داشته و آژیر وضعیت قرمز برای معیشت کشاورزان این منطقه به صدا در آمده است. به گفته بسیاری از کشاورزان تولید زعفران در خراسان جنوبی امسال کاهش بسیار چشمگیری داشته و آژیر وضعیت قرمز برای معیشت کشاورزان این منطقه به صدا در آمده است….. مشروح این گزارش را در صفحه 3 روزنامه بخوانید

فرم

فرم گزارش اشکال در سایت