دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳

رواناب ها ؛ سرمایه ای که هدر می رود

در این برهه ای که آب حکم کیمیا را برای خراسان جنوبی زخم خورده از قهر 24 ساله طبیعت دارد به هر طریق ممکن باید روش های بهینه سازی، صرفه جویی و بهترین بهره را از رواناب ها بردن و… را متولیان امر در دستور کار قرار دهند هرچند در این سال ها طرح هایی برای تامین آب مورد نیاز این سر زمین تشنه در دستور کار قرار گرفته است. اما همین تغییر اقلیم سبب شد تا نوع بارندگی ها نیز در خراسان جنوبی به واسطه فقیر شدن مراتع، دشت ها، ارتفاعات و… که اغلب رگباری و سیل آساست به صورت رواناب از مبادی خروجی شهرها و روستاها خارج و حتی به خارج از مرزها هدایت شود….. مشروح این گزارش را در صفحه 3 روزنامه بخوانید

فرم

فرم گزارش اشکال در سایت