یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳

رقابت 73 نفر برای 4کرسی خانه ملت

دبیر ستاد انتخابات خراسان جنوبی گفت : آمار نامزدهای تأیید صلاحیت شده توسط هیأت نظارت استان ۷۳ نفر اعلام شد. سلیمی با اشاره به اینکه در مجموع ۲۴۵ نفر در چهار حوزه انتخابیه استان، ثبت نام خود را نهایی کرده اند، افزود : از این تعداد ۲۴ نفر انصراف خود را اعلام کرده و یا به نتایج بررسی های هیأت اجرایی شکایتی نداشته اند… مشروح این خبر را در صفحه اول روزنامه بخوانید

فرم

فرم گزارش اشکال در سایت