دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

رصد وضعیت جمعیتی در خراسان جنوبی

اولین مرکز رصد جمعیت خراسان جنوبی به منظور ارایه و انتشار آخرین آمار وقایع حیاتی استان در اداره کل ثبت احوال افتتاح شد.به گزارش ایرنا، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی در آیین افتتاح مرکز رصد جمعیت استان گفت: این مرکز اطلاعات خوبی ارایه می‌دهد و ظرفیتی برای گزارش دهی است که می‌توان تحلیل‌هایی از آن برداشت کرد.

فرم

فرم گزارش اشکال در سایت