خراسان جنوبی؛ سهمی از صنعت کشور ندارد

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی گفت: اولین شهرک صنعتی در زمینه صنعت لاستیک توسط بخش خصوصی در خراسان جنوبی ایجاد میشود. پارسا با بیان اینکه خراسان جنوبی ۱۰ درصد مساحت و یک درصد جمعیت کشور را در اختیار دارد، اظهار داشت: متاسفانه استان با وجود این آمار سهمی در صنعت کشور ندارد اما وجود مواد معدنی باعث شده که خراسان جنوبی قطب معدنی کشور باشد….. مشروح این خبر را در صفحه ۲ روزنامه بخوانید.

فرم

فرم گزارش اشکال در سایت