جیب خالی شهردار از مهر شهر

شهردار بیرجند گفت: ۱۰ سال از الحاق مهرشهر به شهر بیرجند می‌گذرد اما تاکنون هیچ قدر و سهمی از این الحاق به شهرداری پرداخت نشده است. بهترین افزود: تاکنون عوارض و بهای خدماتی که از مردم سایر نقاط شهر گرفته‌ایم، در مهرشهر هزینه شده و بعد از ۱۰ سال هنوز برخی معابر این منطقه خاکی است. وی اظهار داشت: سال ۱۳۹۲ «دهلکوه» تحویل شهرداری بیرجند شد و بعدا به مهرشهر تغییر نام داد بدون اینکه هیچ حق و حقوقی به شهرداری پرداخت شود. …. مشروح این خبر را در صفحه ۵ روزنامه بخوانید

فرم

فرم گزارش اشکال در سایت