جمعه ۲۲ تیر ۱۴۰۳

تسهیلات ؛ شتاب نهضت ملی مسکن را می گیرد ؟

طرح نهضت ملی مسکن در خراسان جنوبی همزمان با سراسر کشور استارت خورده و تاکنون پیشروی خوبی داشته اما موضوع مهمی که برای متقاضیان ایجاد مشکل کرده کمبود منابع تسهیلاتی است. با وجود واگذاری های زمین برای طرح نهضت ملی مسکن در خراسان جنوبی و الحاق اراضی به شهرهایی که مشکل کمبود زمین داشتند بازهم برخی از ساخت و سازها به دلیل ناتوانی مردم در موضوع دریافت تسهیلات به تعویق افتاده است…. مشروح این گزارش را در صفحه 3 روزنامه بخوانید

فرم

فرم گزارش اشکال در سایت