دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳

تا ۴۰ سال دیگر؛ بیرجند کاملاً خشک می‌شود

عضو هیأت علمی و استاد دانشگاه بیرجند گفت: با تحقیق در آبخوان دشت بیرجند متوجه شدیم که این آبخوان سالانه ۵۶ سانتی‌متر افت می‌کند و ۹ میلیون مترمکعب کسری مخزن داریم. اکبرپور افزود: ضخامت سفره در بهترین نقطه آبخوان ۴۰ متر است و ما سالی ۵۶ سانتی‌متر افت داریم که عمر مفید آبخوان تا ضخامت ۲۰ متر آن است و اگر با همین شیوه پیش برویم تا ۴۰ سال آینده آبخوان دشت بیرجند به طور کامل خشک می‌شود. … مشروح این خبر را در صفحه 5 روزنامه بخوانید

فرم

فرم گزارش اشکال در سایت