سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳

تاریخ انتخابات ها درخراسان جنوبی را بخوانید

جمعه گذشته پس از انتشار خبر زودهنگامی از آخرین وضعیت انتخابات خبرگان به نقل از مدیرکل سیاسی استانداری خراسان جنوبی ، واکنش هایی در سطح کشور به موضوع حضور فقط یک کاندیدا در حوزه انتخابیه خراسان جنوبی صورت گرفت و همین واکنش ها ، دست مایه شیطنت رسانه های آن سوی مرزها نیز قرار گرفت آنچه از واکنش برخی افراد غیر مطلع و بعضا جریانات مغرض می توان نتیجه گرفت آن است که گویا آنها تاریخ خراسان جنوبی را نخوانده و اطلاعی از شرایط موجود در آن ندارند… مشروح این یادداشت را در صفحه 2 روزنامه بخوانید

فرم

فرم گزارش اشکال در سایت