بازنگری در قیمت زرشک

استاندار خراسان جنوبی گفت: تعاون روستایی با کارشناسی مجدد، قیمت زرشک را به منظور حمایت از کشاورزان استان افزایش دهد. حمید ملانوری در نشست برنامه‌ریزی خرید حمایتی زرشک و زعفران خراسان جنوبی افزود: تعاون روستایی که متولی خرید زرشک است، مراکزی را در مناطق مختلف دایر کرده و در حال تحویل گرفتن زرشک کشاورزان است.وی گفت: با توجه به اهمیت محصولات زرشک و زعفران همچنین دغدغه‌های کشاورزان در زمینه تولید و بازار فروش محصولات، جلسات متعددی برگزار شده و … مشروح این خبر را در صفحه ۵ بخوانید.

فرم

فرم گزارش اشکال در سایت