شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳

اراضی روستایی استان برای نهضت ملی مسکن واگذار می‌شود

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گفت: استفاده از اراضی روستایی استان در قالب طرح نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت ضرورت دارد و در کارگروه زیربنایی به تصویب رسید.عباس‌زاده گفت: با وجود انجام الحاقات به محدوده شهرهای استان همچنان در بعضی از شهرها مانند بیرجند برای واگذاری زمین مشکل داریم.وی با اشاره به اینکه برای رفع این مشکل به افراد متقاضی در خوسف زمین برای احداث واحدهای مسکونی ویلایی واگذار شد افزود: با این وجود برای حدود ۲۷ هزار نفر در قالب نهضت ملی مسکن و چهار هزار نفر درخصوص طرح جوانی جمعیت در بیرجند باید زمین واگذار شود. … مشروح این خبر را در صفحه 5 روزنامه بخوانید

فرم

فرم گزارش اشکال در سایت