دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳

اخذ حقوق دولتی راه نفس کشیدن معادن استان را بسته است

رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی بیرجند گفت:ز آن جایی که میانگین هزینه حمل و نقل در خراسان جنوبی بیشتر از استان‌های دیگر است و زیرساخت‌های استان در این زمینه هم ضعیف است، این موضوع در میزان تولید و اقتصادی بودن آن تأثیر گذار است و در این شرایط اخذ حقوق دولتی، راه نفس کشیدن معادن استان به خصوص معادن کوچک را بسته است. به گفته وی با وجود مکاتبه استاندار با وزیر صمت در این خصوص، بدنه این وزارت با برخورداری معادن استان از تخفیف یا معافیت در این زمینه مخالفت می‌کنند. وی تصریح کرد: معادن استان در شرایط فعلی با کمتر از ۲۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند…… مشروح این خبر را در صفحه 3 روزنامه بخوانید

فرم

فرم گزارش اشکال در سایت