هشدار معاون استاندار برای عادی پنداری کرونا

دکتر خوش خبر ، معاون استاندار با اظهار نگرانی از عادی پنداری کرونا در استان گفته : رعایت نکردن شیوه نامه‌های بهداشتی و عدم باور به الزام اجرای آن‌ها، تهدیدکننده‌تر از بیماری کروناست . مشروح این خبر را به همراه آخرین آمار مبتلایان و همچنین گزارش مدیر کل راه و شهرسازی از پیشرفت دوبانده سازی محور بیرجند – قاین را می توانید در صفحه ۲ مطالعه کنید . گزارش پسته های گریان خراسان جنوبی هم گریزی به وضعیت فروش پسته های تولید استان است که مطالعه آن در صفحه ۳ به شما توصیه می شود

فرم

فرم گزارش اشکال در سایت