زورتان به خراسان جنوبی نمی رسد

رجب زاده – مردم خراسان جنوبی نمی گذارند ، زورتان اگربه دیگران نرسیده به ما هرگز نمی رسد . ما زاده کویریم ، برای پایداری اش، برای ماندگاری نامش ، از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنیم . اینجا خراسان جنوبی است ، استانداری دارد از تبار مردان بلند همت و توانمندی که نعمتی است برای این دیار، نعمتی که سال هاست مردمان خراسان جنوبی مطالبه اش می کنند این مطلب را در سرمقاله بخوانید
دستورات استاندار برای توسعه نهبندان

استاندار خراسان جنوبی گفت: پروژه‌های عمرانی تعریف شده در راستای محرومیت‌زدایی شهرستان نهبندان باید براساس برنامه زمان‌بندی آن به سرانجام برسد. این مطلب در صفحه ۲ منتشر شده است

فرم

فرم گزارش اشکال در سایت