تعصب استان روی معادن

استاندار خراسان جنوبی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با بیان این که ما نسبت به معادن استان، تعصب داریم گفت: تعصب و حساسیت ما به این جهت است که معادن از ثروت های اصلی مردم استان و کشور می باشد .ملانوری با تأکید بر این که معادن می توانند محور توسعه باشند، متذکر شد: معادن نباید به دست نا اهلان بیفتند و چنانچه فردی معدنی را ثبت کرده اما نتوانسته است نسبت به راه اندازی آن اقدام کند، باید مجوزش لغو شود مشروح این خبر را می توانید در صفحه ۵ روزنامه آوا بخوانید

فرم

فرم گزارش اشکال در سایت