تصویر بودجه ی استان در لایحه ۱۴۰۰

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی با بیان اینکه امسال در بخش اعتبارات هزینه ای تا کنون ۳۰۳ میلیارد تومان به استان ابلاغ شده گفته : اولویت هزینه کرد این اعتبار با پرداخت حقوق و تامین آن بوده است . مشروح این خبر را می توانید در صفحه اول روزنامه مطالعه نمائید . گفتگو با عبدلی ، پدر سیاه بازی ایران هم مطلب خواندنی خبرنگاران آواست که مرور آن در صفحه ۳ توصیه می شود

فرم

فرم گزارش اشکال در سایت