نسخه ایمیلی صفحه

نام ونام خانوادگی (دلخواه) :  پست الکترونیک :    ایمیل گیرنده :   
بعد از زدن دکمه ارسال اطلاعات زیر به ایمیل گیرنده ارسال خواهد شد.

مشاهده کامل خبر
نگرش      

در دزدی از یک بانک در آمریکا، دزد فریاد زد: «هیچکس حرکت نکند پول مال دولت است».
با این حرف همه به آرامی روی زمین دراز کشیدند. به این می گویند «شیوه تفکر» وقتی دزدان به مخفیگاهشان رسیدند، دزد جوان که لیسانس تجارت داشت به دزد پیرکه کمی سواد داشت گفت: «بیاپولها را بشماریم».
دزد پیرگفت: «وقت زیادی می برد، امشب تلویزیون مبلغ را اعلام می کند.»
به این می گویند «تجربه»
بعداز رفتن دزدها مدیر بانک به رئیسش گفت فورا به پلیس اطلاع می دهم ولی رئیس گفت: «صبرکن تا خودمان هم مقداری برداریم و به برداشتهای قبلی خود اضافه کنیم و با رقم دزدی اعلام کنیم». به این می گویند «با موج شنا کردن» وقتی تلویزیون رقم را اعلام کرد دزدان پول رو شمردند و بسیار عصبانی شدند که ما زندگیمان راگذاشتیم و 20میلیون گیرمان آمد ولی رئیسان بانک در یک لحظه و بدون خطر 80 میلیون بدست آوردند. به این می گویند «دانش بیشتر از طلا میارزد»
 


گروه خبری : اخبار گوناگون
منبع :
آخرین ویرایش : 1395/10/22 -- 17:08:23
نویسنده : واحد تحریریه
تعداد بازدید : 491