نسخه ایمیلی صفحه

نام ونام خانوادگی (دلخواه) :  پست الکترونیک :    ایمیل گیرنده :   
بعد از زدن دکمه ارسال اطلاعات زیر به ایمیل گیرنده ارسال خواهد شد.

مشاهده کامل خبر
ناطق می تواند نقش آیت ا... هاشمی را برای اعتدال گراها ایفا کند      


نایب رئیس مجلس گفت: جای خالی آیت ا...هاشمی هیچ گاه پر نخواهد شد. مطهری گفت: اگر بخواهیم شخصیت معتدلی را معرفی کنیم که بتواند نقش آیت ا... را برای گروه های اعتدالی و اصلاح طلب ایفا کند آقای ناطق نوری است.


گروه خبری : سیاسی
منبع :
آخرین ویرایش : 1395/10/21 -- 20:49:21
نویسنده : واحد تحریریه
تعداد بازدید : 471